Kuo skiriasi vandeninės ir tirpiklinės metalo dangos? Pramoninių dangų palyginimas

Autorius Tikkurila 2021-02-24 09.01.39

Water-borne vs. solvent-borne metal coatings

Ką bendro turi vandeninės ir tirpiklinės dangos bei kokie pagrindiniai jų skirtumai?

Pirmiausia palyginkime cheminę šių dviejų rūšių metalo dangų sudėtį. Svarbiausia sudedamoji metalo dangos dalis, nuo kurios priklauso jos savybės, yra derva, ji gali būti epoksidinė, alkidinė, akrilinė arba poliuretaninė. Kita svarbi sudedamoji dalis – tirpiklis, paverčiantis dangą skysčiu. Tai gali būti chemikalas arba vanduo. Dangai džiūstant tirpiklis išgaruoja. Kitos sudedamosios dalys yra pigmentai, užpildai, tirštikliai ir kiti priedai. Priklausomai nuo tirpiklio rūšies dangos skirstomos į tirpiklines ir vandenines. Nors dar visai neseniai beveik visos dangos buvo tirpiklinės, naujos technologijos leido pagerinti vandeninių dangų eksploatacines savybes.

 

Vandeninių ir tirpiklinių metalo dangų paskirtis vienoda – apsaugoti metalą nuo korozijos. Tačiau dėl skirtingų jų rišiklių savybių skiriasi jų parametrai ir eksploatacinės savybės.

Abiejų rūšių dangos turi savo pranašumų, tad į ką turėtumėte atsižvelgti, kad išsirinktumėte tinkamą dangą savo įmonei? Norint priimti apgalvotą sprendimą būtina tiksliai žinoti, kokie yra vandeninių ir tirpiklinių dangų skirtumai.

Lakieji organiniai junginiai (LOJ)

Labiausiai aplinkai kenkia tirpiklinėse dangose esančių tirpiklių garavimas – LOJ emisija, dėl kurios didėja pažemio ozono kiekis ir oro tarša. Griežti aplinkosaugos reikalavimai verčia įmones mažinti savo veiklos LOJ emisiją, be to, vis daugiau šalių ateityje priims įstatymus, draudžiančius naudoti tirpiklinius gaminius dėl jų didelės LOJ emisijos.

 

Džiūstant vandeninėms dangoms iš jų į aplinką išgaruoja beveik vien vanduo. Vandeninių dangų poveikis aplinkai yra žymiai mažesnis nei tirpiklinių dangų, ypač dengimo etape. Be to, neišdžiūvusias vandenines dangas galima nuplauti vandeniu, tad nereikia naudoti papildomai LOJ emisiją didinančių valiklių.

 

Didėjant tvarumo svarbai vis daugiau įmonių nusprendžia naudoti vandenines dangas. Vandeninės dangos labiau tausoja aplinką, nes išskiria mažesnį LOJ kiekį, ir atitinka griežtesnius aplinkosaugos standartus. Imdamiesi konkrečių veiksmų aplinkos tvarumui didinti Jūs taip pat galite pagerinti savo įmonės įvaizdį.

Sveikatos apsauga ir sauga

Tirpiklinių gaminių garai skleidžia stiprų kvapą ir įkvėpti yra kenksmingi. Nors reikia saugotis vandeninių dangų sąlyčio su oda, tačiau jis nėra toks kenksmingas kaip odos sąlytis su tirpiklinėmis dangomis. Vandeninės dangos yra saugesnis pasirinkimas dviem aspektais – dėl mažesnio poveikio aplinkai ir dažytojų sveikatai.

 

Vis dėlto, kokias metalo dangas benaudotumėte, dažytojai visada turi laikytis tinkamų saugumo priemonių – įkvėpti purškiamų vandeninių dangų lašelių ne mažiau pavojinga nei tirpiklinių. Tačiau vandeninėms dangoms džiūstant garuoja ne organiniai tirpikliai, bet vanduo, o vandens garų įkvėpimas nėra toks kenksmingas. Taigi naudoti vandenines dangas saugiau, mažesnė sudirginimo ir kitokių kenksmingų padarinių tikimybė.

Tinkamumo naudoti trukmė

Tirpiklinių dangų tinkamumo naudoti trukmė yra maždaug dveji metai, o daugelio vandeninių dangų – vieni metai. Trumpesnę vandeninių dangų tinkamumo naudoti trukmę lemia vandenyje gyvenančios bakterijos, tačiau ją galima pailginti pridėjus specialių cheminių priedų.

Antikorozinės savybės ir atsparumas atmosferos poveikiui

Vandeninės ir tirpiklinės dangos gaminamos iš skirtingų žaliavų, bet skiediklis – cheminė medžiaga arba vanduo – reikalingas tik tam, kad metalo paviršiuje susidarytų nuo korozijos saugančių medžiagų plėvelė. Dangai džiūstant jis išgaruoja ir neturi įtakos korozijai.

Kadangi veikiamas vandens metalas rūdija, gali atrodyti, kad vandeninės dangos negali būti antikorozinės. Ypač vandeninių dangų kokybe suabejojama, kai jas dengiant ant metalo paviršiaus žaibiškai atsiranda rūdžių. Taip nutinka, kol jos dar nėra išdžiūvusios, dėl jose esančio vandens, bet to galima išvengti. Pavyzdžiui, speciali kompanijos „Tikkurila“ vandeninių dangų sudėtis užkerta kelią žaibiškam rūdžių susidarymui.

Lyginant metalo dangų antikorozines savybes ir atsparumą atmosferos poveikiui reikia lyginti konkrečias vandenines ir tirpiklines dangas. Lyginti poliuretanines dangas su epoksidinėmis dangomis – tolygu lyginti obuolius su apelsinais. Pavyzdžiui, vandeninės akrilinės metalo dangos gali būti atsparesnės atmosferos poveikiui už kai kurias tirpiklines dangas, jos ypač gerai išlaiko spalvą ir blizgesį.

Dengimo sąlygos

Tirpiklines dangas šiek tiek paprasčiau naudoti, nes jos „pakantesnės“ nešvarumams. Pavyzdžiui, jas galima dengti, net jei ant metalo paviršiau yra riebalų ar purvo likučių. Vandeninės dangos reikalauja nepriekaištingos aplinkos ir paviršiaus švaros. Norint užtikrinti gerą rezultatą jas dengiant reikia didesnio preciziškumo ir didesnės švaros.

Tirpiklinių dangų sąnaudos yra šiek tiek mažesnės. Daugelį tirpiklinių dangų galima dengti vienu sluoksniu tiesiai ant neapdoroto metalo – jos sudaro vientisą, dailią ir vienodą dangą. Tirpiklinės dangos išlygina ir suvienodina metalo paviršių – paslepia įbrėžimus ir dėmes. Vandeninės dangos paprastai turi mažesnį sausąjį likutį nei tirpiklinės, todėl jų sąnaudos didesnės. Kai kurių vandeninių dangų negalima dengti vienu storesniu sluoksniu, reikia dviejų ar trijų sluoksnių, todėl danga ilgiau džiūsta, bet yra ir tokių, kurias galima dengti vienu sluoksniu.

Metalo-dangos_800x305px-3Standartą NORSOK atitinkančių tirpiklinių ir vandeninių dengimo sistemų palyginimas.

 

Vandeninių dažų „Fontecoat EP 50“ 160 µm storio sluoksnis atitinka standarto reikalavimus ir užtikrina reikiamą dangos kokybę (žr. viršuje esančią lentelę). Tačiau norint gauti 160 µm storio sluoksnį reikia dengti du 80 µm storio dažų „Fontecoat EP 50“ sluoksnius, o naudojant tirpiklinius dažus „Temacoat Primer“ galima dengti vieną 160 µm storio sluoksnį. 

 

Vandeninės dangos jautresnės klimato sąlygoms, kai yra dengiamos ir džiūsta. Paprastai jos nėra naudojamos mirkstantiems ir žemėje esantiems metaliniams paviršiams. Dengiant itin drėgnu oru vandeninėje dangoje esantis vanduo negalės tinkamai išgaruoti ir ji ilgiau džius. Dengiamos žiemą vandeninės dangos gali blogai išsilyginti ir nesudaryti vientisos plėvelės. Vasarą jos gali blogai džiūti ir susiraukšlėti, bet taip gali nutikti ir naudojant tirpiklines dangas.

 

Geriausia metalo dangas dengti kontroliuojamoje aplinkoje, kurioje galima palaikyti rekomenduojamą 20–70 proc. santykinį oro drėgnį. Tai leidžia išvengti ekstremalių sąlygų ir užtikrinti puikų rezultatą tiek vasarą, tiek žiemą.

Įranga, valymas ir utilizavimas

Vienas svarbiausių tirpiklinių ir vandeninių dangų skirtumų – didelis tirpiklinių dangų degumas. Dėl šios priežasties tirpiklinėms dangoms transportuoti, sandėliuoti ir utilizuoti reikia specialiai paruoštų darbuotojų. Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) draudžia jas gabenti sunkvežimiais. Be to, naudojant tirpiklines dangas reikia sprogimui atsparios įrangos, taip pat tokių degių dangų draudimas kai kuriose šalyse gali būti brangesnis.

 

Vandeninės dangos nėra degios, todėl jas naudojant nereikės labai degių dangų draudimo ar specialios įrangos. Vandeninių ir tirpiklinių dangų klasifikacija šiek tiek skiriasi – ADR nereglamentuoja vandeninių dangų gabenimo, nes jos nėra degios.

Išdžiūvusioms abiejų rūšių metalo dangoms nuvalyti reikia specialių valiklių. Vienas svarbiausių vandeninių dangų pranašumų yra tas, kad neišdžiūvusias jas galima valyti vandeniu.

Tirpiklinių ir vandeninių metalo dangų palyginimas

 

Tirpiklinės metalo dangos

Vandeninės metalo dangos

Lakieji organiniai junginiai (LOJ)

Didelė LOJ emisija

Maža LOJ emisija

Sveikatos apsauga ir sauga

Dangas dengiant ir joms džiūstant kenksminga įkvėpti garų

 

Kenksmingas dangų sąlytis su oda

 

Dangas dengiant (bet ne joms džiūstant) kenksminga įkvėpti garų

 

Kenksmingas kai kurių (epoksidinių ir poliuretaninių) dangų sąlytis su oda

Tinkamumo naudoti trukmė

Maždaug 2 metai

Maždaug 1 metai (galima pailginti pridėjus cheminių priedų)

Antikorozinės savybės ir atsparumas atmosferos poveikiui

Priklauso nuo gaminio

Priklauso nuo gaminio

Dengimo sąlygos

Gali būti nešvarumų (įskaitant purvo ir riebalų likučius)Gali pakakti vieno sluoksnio

 

Mažiau jautrios klimato poveikiui

Būtina užtikrinti aplinkos ir paviršiaus švarą

 

 

 

Gali reikėti daugiau sluoksnių

 

Jautresnės klimato poveikiui

Įranga, valymas ir utilizavimas

Labai degios, reikia sprogimui atsparios įrangos ir specialaus draudimo

 

Transportuoti, sandėliuoti ir utilizuoti reikia specialiai paruoštų darbuotojų

 

Reikia specialių valiklių neišdžiūvusioms ir išdžiūvusioms dangom valyti

Nedegios, nereikia specialios įrangos ir specialaus draudimo

 

Transportuoti, sandėliuoti ir utilizuoti nereikia specialiai paruoštų darbuotojų

 

Reikia specialių valiklių išdžiūvusioms dangom valyti (neišdžiūvusioms nereikia)

Apibendrinimas 

Vandeninės dangos nebūtinai yra tinkamas pasirinkimas visais atvejais. Jas verta riktis, jei, pavyzdžiui, Jūsų įmonė siekiai ilgainiui sumažinti neigiamą savo veiklos poveikį aplinkai. Tikėtina, kad Europos Sąjungoje įsigalios griežtesni reikalavimai ir bus priimti teisės aktai, draudžiantys naudoti tirpiklinius gaminius, tad turėtumėte būti pasirengę šiems pokyčiams.

 

Norėdami tinkamai pasirinkti apibrėžkite savo tikslus ir išsiaiškinkite, kuo vandeninės metalo dangos skiriasi nuo tirpiklinių dangų. Prašom susisiekti su mumis, jei norite konkretesnio patarimo ar rekomendacijų, mes mielai padėsime Jums rasti geriausiai Jūsų poreikius atitinkantį sprendimą.

 

Susisiekti su ekspertais

 

Tikkurila

Autorius Tikkurila

Temos: Metalo paviršiai

Naujienlaiškio prenumerata

Naujausi straipsniai

Straipsniai pagal žymes